11.09.2011
Dodane przez 17WBZ dnia Wrzesień 07 2011 17:10:32

!!!UWAGA!!!


Panowie! Wszyscy którzy zainteresowani s± członkostwem w naszej drużynie proszeni s± o zjawienie się dnia 11.09. (niedziela) na spotkaniu w celu omówienia spraw organizacyjnych. Zbiórka KOCHŁOWICE RYNEK.
GODZINA 10:30
Zabrać ze sob± mundury, ewentualnie jakie¶ ubrania "moro" czy tam jakie posiadacie.
Jak więcej pytań to na gg pisać.